Vermoeidheid - Chronische Vermoeidheid- Perrin

Vermoeidheid en uitputting heeft vele oorzaken. Het kan onstaan door chronische pijn, overbelasting, chronische stress, slaapproblemen, bepaalde organen, zoals de lever en de nier die niet goed functioneren, enz..
Soms is het zo extreem dat de diagnose van Chronische Vermoeidheid Syndroom / ME is gesteld.

De PERRIN TECHNIEK voor patiënten met Chronische Vermoeidheid

 De Perrin clinic UK heeft na jaren onderzoek een behandelplan ontwikkeld voor de behandeling van Chronisch Vermoeidheid syndroom/ ME. Dit kan vanaf nu in de osteopathiepraktijk van Drs Patrick Rodrigus. Sinds juli 2017 heeft hij, na een opleiding, nu een officieel certificaat om deze behandelingen aan te bieden.

De theorie

Rondom de hersenen en ruggenmerg zit een vloeistof. Deze vloeistof is enerzijds een bescherming en anderzijds ook de aanvoerweg voor voedingstoffen. Sinds een paar jaar weet men dat via dit vocht ook de schadelijke stoffen uit de hersenen worden gefilterd tot in het lymfesysteem. Deze lymfe – afvoerweg begint ter hoogte van alle bloedvat capillaire vaatjes. Hier kunnen enkel de kleinere deeltjes in de bloedbaan weggevoerd worden; het lymfesysteem neemt de grotere schadelijke stoffen mee. Alle kleinere lymfevaten worden steeds grotere vaten met op hun weg al lymfeknopen voor een eerste filtering/afbraak. Via een groot afvoer vat (ductus thoracicus)in de borstkas komt alle lymfe terecht in de regio boven het sleutelbeen. Hier worden de lymfe en dus alle schadelijke stoffen in het bloed gepompt om zo naar de lever te worden afgevoerd.

Het pomp mechanisme van alle lymfevaten staat onder controle van het autonoom zenuwstelsel. Is er een stoornis in dit zenuw deel, dan wordt de lymfe gepompt in de verkeerde richting en stapelen de toxines zich op in het lichaam in plaats van afgevoerd te worden naar de lever. De controle van het autonoom zenuwsysteem zit centraal in de hersenen ( hypothalamus). Hier worden ook de hormonen van het lichaam geregeld. Maar hier kunnen toxische stoffen makkelijk opstapelen als er onvoldoende drainage zit in het lymfesysteem van het centrale zenuwstelsel.

Bij CVS/ME werkt dit drainagesysteem, zowel in hersenen en ruggenmerg als in het lichaam niet voldoende door een foutregeling van het autonoom zenuwsysteem en de hypothalamus. Hierdoor gaan toxines zich ophopen in het lichaam en klachten van extreme vermoeidheid geven. Die foutregeling kan ontstaan zijn door een lang bestaande afsluiting in het lymfesysteem door houding of ziekte, maar ook door langdurige stress. Die stress kan emotionele/psychische stress zijn, maar ook stress na een ongeval of operatie of door continu blootstelling aan schadelijke stoffen uit de omgeving. En ook door langdurige onder druk  staan van het imuunsysteem door infecties of allergie. Alle langdurige stress, wat de oorzaak ook is, veroorzaakt een chronische overprikkeling van het autonoom zenuwsysteem, waardoor slechte afvoer en stapeling van toxines en dat steeds meer en meer.

 De diagnose

CVS/ME is een structureel probleem met duidelijke en te diagnosticeren tekens, waaronder afwijkingen aan de borstwervels, gezwollen lymfbanen en specifieke pijnpunten veroorzaakt door overprikkeling van het autonoom zenuwsysteem en de omgekeerde flow van het lymfevocht. De vochtdrainage van de hersenen in de lymfe volgt een ritme dat objectief gevoeld kan worden. De stoornis in het ritme als gevolg van toxinestapeling in de hersenen bij CVS/ME kan door een osteopaat worden gevonden.

De praktijk

De Perrin Techniek helpt om de toxines af te voeren uit het centraal zenuwstelsel en bestaat uit manuele technieken om de lymfestroom van hersenen en de rest van het lichaam te brengen naar en normale beweging en stroomrichting, alsook technieken om de spanning op het autonoom zenuwsysteem te normaliseren.

Naast de behandeling door de osteopaat worden ook lymfe-massage technieken aangeleerd om dagelijks thuis te doen.

Het behandelplan

Bij het eerste consult wordt naast een uitgebreide ondervraging en vragenlijst ook een lichamelijk onderzoek uitgevoerd. Bij dit consult wordt ook de behandeling doorgenomen. Dit consult duurt ongeveer 1 uur
Bij een tweede consult worden de lymfe-massage technieken aangeleerd aan uzelf en aan uw partner/ouder.
Bij het volgende 3e consult wordt nogmaals de massage herhaald en krijgt u de eerste osteopathiebehandeling.

De aanpak van Chronische Vermoeidheid syndroom/ ME is uiteraard een per persoon individueel gerichte therapie. Hieronder staat het schema zoals wordt toegepast strikt volgens de richtlijnen van de Perrin-technieken.

                                                                                        

 

Behandeling

Tarief

Consult   1 en 2

nvt

Euro   45  

Consult   3

1e behandeling

Euro   80

Week   1-12

1 x   per week

Euro   90 / 4 behandelingen

Week   13-24

1 x   per 2 weken

Euro   65 / 2 behandelingen

Week   25-52

1 x   per maand

Euro   60 / behandeling

 

 

 

    

Heeft u behoefte aan een intake-gesprek om te kijken of uw klachten van vermoeidheid kunnen behandeld worden met osteopathie of om te kijken of uw klachten van Cronische Vermoeidheid passen in de behandeling volgens Perrin, neem contact op met de praktijk via het intake-formulier of via telefoon: 06 14335553