Medical Taping

De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren '70 gelegd in Japan en Korea. Hier werden destijds tapemethodes ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel is om gezondheid te behouden of te herstellen.

Vanuit deze visie zijn verschillende elastische tapesoorten ontwikkeld die de spieren in hun functie kunnen ondersteunen. Het voordeel van het materiaal is dat de beweging daarbij niet wordt beperkt. Het herstelproces in het lichaam wordt zo in gang gezet. In de ontwikkeling van de methode bleek al snel dat het toepassingsgebied veel ruimer was dan alleen het behandelen van spieren.

Het toepassingengebied is breed. Nabehandeling van blessures, verminderen van ontstekingen of vochtophopingen (oedeem), houdingscorrecties, behandeling van klachten door overbelasting (zoals RSI, tennis- of golfelleboog). Ook kan er profylactisch tape geplaatst worden.