Darmklachten hebben invloed op het brein ( en omgekeerd)

De communicatie tussen het maag-darm systeem en het centraal zenuwstelsel en het Enteric Nervous System (ENS is het eigen zenuwsysteem van de darm dat geheel zelfstandig kan functioneren alsof het een eigen "brein" heeft; het regelt de beweging in het spijsverteringsysteem, maar ook de bloedtoevoer en de vochthuishouding)  wordt de Brain-Gut Axis genaamd. Het laat zien dat de signalen van de darm een directe invloed hebben op de hersenen en omgekeerd. Deze wederzijdse invloed gaat via endocriene, metabole, neuronale en immuun stoffen ( mediatoren) die zowel op het hersenweefsel als op het darmweefsel een invloed kunnen hebben. Het ENS controleert zelfstandig het functioneren van het maag- en darmsysteem door zijn invloed op de binnenbekleding, de mucosa, van de verteringsbuis en richt zijn aandacht specifiek op de neuro-endocriene cellen en de immuun cellen van de mucosa. Als je eten in de darm terechtkomt dan is het dit zenuwsysteem dat hormonen produceert die op hun beurt een invloed hebben op de darmbewegingen, de verteringshormoonproductie (oa insuline), op het verzadigingsgevoel en het totale metabolisme. Hoewel het ENS zelfstandig werkt is het nauw geïntegreerd met en reageert het op het centraal zenuwstelsel.

De behandeling door de osteopathie bestaat uit een totale aanpak van het spijsverteringsysteem in de buik om de normale functie weer te herstellen. De osteopathie kijkt ook naar de verbindingen tussen de hersenen en de buik oa via craniale technieken en technieken op de belangrijkste zenuw voor de spijsvertering: de nervus vagus.

Publicatie: 3 juni 2018