Wanneer Perrin techniek

De meeste symptomen bij CVS/ME (Chronisch Vermoeidheid Syndroom / Myalgische Encefalomyelitis) zijn een gevolg van te veel toxines en te weinig energie omdat de vraag voor energie groter is dan het aanbod. Alle levende cellen in het lichaam hebben energie nodig. Wanneer er geen energie beschikbaar is dan vertraagt de cel. Als de cel traag is, dan is het orgaan traag. Dus hersenen, hart, immuun systeem, hormoon productie, lever, nier, darm,… worden traag en werken slecht. Daarbij komt dat de nodige afvoerwegen van die organen niet voldoende afvalstoffen pompen. Daarom zijn er bij CSF patiënten zoveel verschillende klachten. Bij ME zijn dat dezelfde symptomen in combinatie met ontstekingen ( infectie, allergie, auto-immuniteit).

 • Fysiek moe
  CVS patiënten zijn snel moe, soms enige seconden na het begin van een inspanning. Dit komt omdat er te weinig energie komt in de richting van de spieren en omdat de afvalstoffen die ontstaan na een spier-inspanning slecht worden afgevoerd. Dus geen “graded exercise”, te gevaarlijk !
 • Mentaal moe
  De hersenen hebben nog sneller energie nodig dan de rest van het lichaam. En bij voorkeur maken ze gebruik van Ketonen en als dat niet gaat dan suiker. Te weinig energie resulteert in een “foggy brain”. Men is niet goed meer in dingen begrijpen, problemen oplossen gaat niet goed, multi-tasken lukt niet meer. Daarbij pompt het lymfatische systeem van de hersenen in de verkeerde richting met stapeling van afvalstoffen rond de hypothalamus, de centrale computer.
 • Duizeligheid
  Dit door te weinig energie, te veel afhankelijk van suikers en niet in staat om ketonen te produceren, lage bloeddruk en stapeling van schadelijke stoffen.
 • Gevoel van continu onder spanning en stress te leven
  Wanneer hersenen te weinig energie hebben dan zetten ze het lichaam in een verhoogde staat van paraatheid, klaar om te vechten of te vluchten. Je ervaart dit als stress en spanning
 • Angst, depressieve gevoelens
  Neurotransmitters zijn eiwitten die zorgen voor de doorstroming van de ene zenuwvezel naar de andere.  Geen energie naar de hersenen maakt dat de gezonde en goede neurotransmitters zoals Acetylcholine, GABA, Serotonine, Dopamine,  niet voldoende in productie komen. GABA en Serotonine zijn remmende, kalmerende hormonen. Dopamine en ACH zijn de stimulerende neurotransmitters.
 • Spierpijn
  Opstapeling van lactaat en afvalstoffen in de spiervezels veroorzaakt pijn.

Klachten van ernstige CVS

 • Problemen met het zicht
 • Intolerantie voor licht
 • Intolerantie voor geluid
 • Intolerantie voor warmte en koude
 • Hartklachten zoals ritmestoornissen, angineuze pijn
 • Kortademigheid
 • Slechte leverfunctie met overgevoelig reageren op alcohol en medicijnen
 • Buikpijnklachten
 • Minder hormoonproductie met bijnieruitputting en trage schildklier
 • Slechtere nierfunctie