Hoge bloeddruk

Veel oudere patiënten in de osteopathiepraktijk gebruiken al heel lang medicijnen, waaronder bloeddrukverlagers. De oorzaak van een verhoogde bloeddruk is meestal niet bekend. De risicofactoren bij hoge bloeddruk zijn: roken, verkeerde voeding, te weinig bewegen, alcohol.

De regeling van de bloeddruk in het lichaam is heel complex. In het hart, de aortaboog en de grote halsslagader zitten druk-receptoren. Zij voelen wanneer de bloeddruk verhoogd of verlaagd is en sturen die informatie via zenuwen naar het cardio-vasculair centrum in de hersenstam. Van daaruit gaat er een snelle reactie over de hypothalamus naar het autonoom zenuwsysteem met adrenalineproductie tot gevolg. In de nieren zit de belangrijkste bloeddrukregelaar: het renine-angiotensine-aldosterone systeem. Hier wordt de hoeveelheid vocht in een lichaam geregeld en dus ook het dorstgevoel. Het hart zelf houdt controle via een eigen hormoon. De zuurstofgraad in het bloed en de zuurtegraad worden gecontroleerd door de chemoreceptoren in de carotis (halsslagader) en die sturen ook de bloeddruk. Dus de bloeddrukregeling is een zelfstandig opererend systeem. Helaas bepaalt de leeftijd ook de bloeddruk. Dit waarschijnlijk omdat alle weefsels, en dus ook de wand van de bloedvaten, een deel van hun elasticiteit verliezen.

De osteopathie kan een bijdrage leveren. Een hogere bloeddruk is geen ziekte. Het is niet de bedoeling om door een osteopathiebehandeling de medicatie te stoppen. De osteopaat zal wel proberen door behandeling en technieken het lichaam in staat te stellen om zich beter te kunnen aanpassen aan de bloeddrukschommelingen. Natuurlijk zullen alle organen die de bloeddruk regelen behandeld worden, met name middenrif en veneuse terugvloeiwegen naar het hart worden vrijgemaakt. De vrije instroom van bloed naar alle weefsels, de microcirculatie in het bindweefselsysteem rondom de weefsels zijn van belang voor de totale stofwisseling van een lichaam. Het is ook belangrijk tijdens een consult aandacht te hebben voor de leefstijl van de patiënt, voeding en eventuele stressfactoren.