Behandeling fysiotherapie

Een behandeling duurt ongeveer 25 minuten. Tijdens de eerste afspraak brengen we uw klachten in kaart. Dan volgt een fysiotherapeutisch onderzoek. Daarmee wil de therapeut een zo volledig mogelijk beeld krijgen van uw klachten. Vervolgens stellen we in samenspraak met u een behandelplan op dat op uw situatie is afgestemd. Indien nodig neemt de fysiotherapeut contact op met uw huisarts of specialist. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de ernst van uw klacht.

Gedurende de behandeling evalueert de fysiotherapeut regelmatig het effect van de behandeling. Hiervoor kunnen verschillende meetinstrumenten gebruiken. Zo nodig stelt de fysiotherapeut het behandelplan bij. Dit mede in overleg met de andere disciplines bij SAMA.

Rechtstreeks Toegankelijk (DTF)"]Dit staat voor directe toegankelijkheid fysiotherapie. Wat houdt dit in? U kunt rechtstreeks naar de fysiotherapeut. U hebt dus geen verwijsbriefje nodig van uw huisarts. Dat heeft voordelen. U komt namelijk direct bij de juiste behandelaar terecht en kunt meteen aan uw herstel gaan werken. De fysiotherapeut is opgeleid om een goede diagnose te stellen. Bij twijfel verwijst de fysiotherapeut u naar uw huisarts. Zie voor meer info over fysiotherapie: www.defysiotherapeut.com.

De praktijk(fysiotherapie) is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, het KNGF. Fysiotherapeuten die voldoen aan de strenge eisen van het KNGF kwaliteitsprogramma worden opgenomen in het kwaliteitsregister. De praktijk is in dit register opgenomen.