De voet en osteopathie

De voet bestaat uit 26 botjes, 144 ligamentaire verbindingen en genoeg spieren om je voeten te laten bewegen. Als de beweging in de voet niet goed is, kan er pijn ontstaan.

Er zijn problemen van de voet, waarbij osteopathie kan helpen. Neem als voorbeeld “fasciitis plantaris”. Onderaan de voet zit er een bindweefselplaat. Deze plaat zorgt ervoor dat de bogen van de voet niet te ver uit elkaar gaan als er druk op komt (bv bij lopen) en dat de voet weer naar zijn rustpositie kan als er geen druk meer is. Bij een probleem van voetbotten of ligamenten kan die voetplaat continu gespannen staan en gaan ontsteken. De osteopaat herstelt die bewegingen zodat een operatie of een injectie niet nodig is. Ook zenuwuiteinden kunnen geïrriteerd geraken (bv Morton neuralgie). Wanneer de spanning op de tenen wordt verminderd, gaan die zenuwen weer normaal werken. Een hielspoor ontstaat meestal ook door een voortdurende abnormale druk vanuit de voetplaat op het hielbeen. Bij een fractuur van een voetbeentje is het belangrijk om de beweging van de gehele voet te laten herstellen.

Voor de osteopaat bestaat de behandeling uit een totale aanpak van de voet en niet alleen lokaal op de gevoelige plek. De stand van de beide voeten bepalen voor een deel je houding. Dit wil zeggen dat voetproblemen ook een oorzaak kunnen zijn van rugklachten. Naast de normale behandeling van je rugklachten kan de osteopaat verwijzen naar een podotherapeut die met hulpmiddelen de stand zal corrigeren.

Heb dus aandacht voor je belangrijke voeten!