Long-Covid klachten

Wat is er bekend over “Long-COVID”?

In de meeste gevallen duren de symptomen van een COVID infectie enkele weken. Gedurende deze tijd, die bekend staat als de acute fase van infectie, kan het lichaam op verschillende manieren reageren. Sommige infecties zijn mild of zelfs asymptomatisch, terwijl andere een cytokinestorm kunnen uitlokken die, als er niets aan gedaan wordt, kan leiden tot ademhalingsproblemen en andere complicaties die ziekenhuisopname vereisen. In veel gevallen verdwijnen de symptomen met de juiste zorg en krijgen de patiënten hun gezondheid terug. Een aanzienlijk deel van de COVID-19-patiënten herstelt echter nooit volledig en ervaart een breed scala aan aanhoudende symptomen.

Meestal rapporteren deze patiënten vermoeidheid, kortademigheid en "brain-fog" (moeilijk concentreren, informatie opslaan,..) en klachten in meerdere orgaansystemen. Er zijn wel 205 mogelijke symptomen van langdurig COVID bekend.

Het is duidelijk dat COVID-19 niet als een longziekte moet worden beschouwd, maar een infectie van verschillende organen alsook het brein.

Langdurige COVID symptomen kunnen optreden ongeacht de ernst van de acute infectie. Er is geen enkele behandeling voor de aandoening en de huidige therapieën, zoals ademhalingsoefeningen en psychologische hulp meestal gericht op enkele specifieke symptomen.

Wat veroorzaakt “Long- COVID”?

Toen het voor het eerst werd beschreven, werd lang gedacht dat langdurig COVID een complicatie was van het post-ICU-syndroom, een aandoening die voortkomt uit lange perioden van ziekenhuisopname en die het herstel kan vertragen. Maar latere meldingen van langdurige COVID bij niet-gehospitaliseerde patiënten en bij patiënten met milde infecties maakten duidelijk dat de aandoening niet alleen een gevolg was van ziekenhuisopname. Hoewel niemand weet wat langdurige COVID veroorzaakt, zijn er momenteel verschillende hypothesen, waaronder een over-reactief immuunsysteem, reservoirs van virus deeltjes in verschillende orgaansystemen, genetische factoren en bloedstolsels.
Vooral bloedstolsels hebben veel aandacht gekregen als mogelijke oorzaak van langdurig COVID, grotendeels vanwege het groeiende aantal bewijzen dat acute SARS-CoV-2-infectie verkeerde signalen in een cel laten onstaan, wat tot stolselvorming leiden. Een recente recensie voerde zelfs aan dat COVID-19 moet worden behandeld als een ziekte van het vasculaire endotheel en niet als een luchtwegaandoening.
De bloedstolsels die bij sommige COVID-19-patiënten worden gezien, houden enkele weken aan na herstel van een acute infectie, mogelijk als gevolg van beschadigde bloedvatcellen, overactieve bloedplaatjes of dwalende immuuncellen. De persistentie van deze stolsels bij langdurige Covidpatiënten kan uiteindelijk verlittekening van verschillende organen veroorzaken en veel van de symptomen verklaren die deze groep patiënten ervaart

Een ontregeld immuunsysteem is een andere hoofdverdachte voor veel lange COVID-symptomen. De immuunprofielen van COVID-19-patiënten hebben cascade-effecten van het virus op het immuunsysteem aangetoond, wat waarschijnlijk variaties in de ernst van de ziekte veroorzaakt.. Tijdens de acute fase leken de long-COVID-patiënten zelfs een lagere immuunrespons te hebben dan geïnfecteerde patiënten die later volledig herstelden. Ze ontwikkelden toen hyperinflammatie die maanden aanhield.  Een dergelijke langdurige aanhoudende ontsteking kan een direct gevolg zijn geweest van verhoogde niveaus van cytokines zoals IL-1b. Cytokine-afgiftesyndroom, een aandoening waarbij een ongecontroleerde afgifte van de pro-inflammatoire moleculen een cytokinestorm kan veroorzaken, is ook opgetreden bij een subgroep van COVID-19-patiënten. Er is het vermoeden dat slecht gereguleerde cytokines de meeste, zo niet alle symptomen ondersteunen.

Heeft u klachten van Covid ?  Overleg met de osteopathie voor de behandelmogelijkheden !

 

Publicatie: 27 december 2021