Gesloopt door corona

Een grote groep mensen, voornamelijk vrouwen in de leeftijdscategorie 25-65 jaar, heeft een diversiteit aan klachten na een doorgemaakte corona infectie zonder dat ze in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest. Vermoeidheid, concentratieproblemen en kortademigheid komen frequent voor naast smaak-en reukverlies. Soms zijn er ook pijnklachten en neurologische klachten. Waarom die klachten zo lang blijven bestaan weet de wetenschap nog niet. De longarts en de cardioloog kan zelfs op MRI niks vinden. Toch is de hartslag hoger, beweegt het diafragma niet optimaal en zijn er klachten van duizeligheid. Er is het vermoeden in de wetenschap dat het moet gezocht worden op cellulair niveau. Er zijn aanwijzingen voor laaggradige ontstekingen en een functieverlies van de mitochondriën, de energiefabriekjes van de cel.
In het krantenartikel van het AD en bevestigd door C-support wordt er gepleit voor een ‘multidisciplinaire benadering’. Naast de fysiotherapie, die al ingezet wordt, is het inderdaad tijd om ook andere disciplines in te schakelen zoals de osteopathie. Osteopaten kunnen een aantal klachten verminderen door de biomechanica van de borstkas te herstellen. Het diafragma is frequent aangetast bij een covid infectie. Een studie uit Amsterdam in de Jama 2021 toonde aan dat aantasting van de diafragma spiervezels door de Covid-18 infectieverantwoordelijk is voor blijvende kortademigheid en vermoeidheid. Behandelingen en versteken van het middenrif behoort tot het behandelarsenaal van de osteopaat. Deze technieken hebben een positief effect op het longweefsel en zo op de hartfunctie.
Studies beginnen aan te tonen dat een continu actief immuunsysteem ook bijdraagt aan blijvend hart en longproblemen. Het immuunsysteem tot rust brengen kan in de osteopathiepraktijk door te werken op het herstel van het evenwicht in het autonoom zenuwsysteem en het werken op het immuunsysteem van de darm. Om de darm weer in zijn normale functie te krijgen moet de patiënt ook aanwijzingen krijgen voor het aanpassen van zijn leefstijl. Voeding met voldoende groenten en fruit, geen suikers, drie eetmomenten per dag zijn een paar voorbeelden.
Ook aandacht voor het bioritme en voldoende slaap. Een optimaal bioritme verbetert het slaappatroon en daarmee de hersenfunctie, het functioneren van het metabolisme en het immuunsysteem.
En uiteraard bewegen. Dagelijks een half uur wandelen of fietsen aangevuld met intensieve beweegmomenten in de mate van het mogelijke en de restklachten helpt.
Nu is het een ideaal moment om multidisciplinair te denken!

Publicatie: 10 april 2021